Contact me

“My head is stuck in the clouds
She begs me to come down, say “Boy, quite fooling around”
I told her, “I love the view from up here, warm sun and wind in my ear. We watch the world from above as it turn to the rhythm of love”… ” – Rhythm of love – Plain White T’s
Nếu có một bài hát về mình, chắc nó sẽ bắt đầu như vậy, và nó đã, đã bắt đầu như vậy…

Đây là một blog cá nhân, những suy nghĩ mang tính cá nhân, những câu chuyện cá nhân, chỉ như một vài trang đáng ra mình sẽ ghi lại vào một quyển sổ thì mình up lên wordpress.

Nhưng đây cũng không hẳn là con người mình, mà đây chỉ như những trang sổ mình sẽ cho người khác thấy thôi, mình nói trước để có gặp gỡ, có quen biết, có bước vào đời nhau mà bạn không thấy mình giống với cái blog này, thì đúng là mình không giống đâu 😀

Để liên lạc với mình xin hãy gửi lại email tại nguyenlanhuong093@gmail.com

Mình thích nhận được thư lắm, nên hãy gửi nhé 😀

 

Advertisements