Tạm biệt năm 3

Hôm qua, thi xong môn cuối của đời sinh viên năm 3 thì đáng lí ra năm 3 cũng kết thúc rồi, nhưng cái cảm xúc hết thật thì phải đến giờ mới có, nên càm ràm vài lời cảm thán.

Continue reading “Tạm biệt năm 3”

Advertisements